Historie

Firma JUN vznikla v roce 1992 po rozpadu komplexu POLDI KLADNO odchodem skupiny techniků - odborníků na provoz tlakových celků, plynových, zdvihacích a elektrických zařízení (vyhrazená technická zařízení podléhající zvláštnímu dozoru ČÚBP). Pro nutnost zajišťování komplexních služeb byla tato skupina doplněna v letech 1996 - 2019 řadou kvalifikovaných montážních pracovníků a projekční skupinou.

SOUČASNOST

V současné době se firma soutředí na provádění revizí, kontrol, zkoušek, dozoru a odborných posudků v oblasti BOZP a vyhrazených technických zařízení. Tvorbou provozní dokumentace a oborových školení.

Naše snaha sleduje zejména kompletnost služeb, vstřícnost k zákazníkovi. Základem naší práce je prvotřídní kvalita, která zejména na úseku vyhrazených  technických zařízení nezná kompromisy.


KE VŠEM ČINNOSTEM VLASTNÍME PŘÍSLUŠNÁ OPRÁVNĚNÍ A OSVĚDČENÍ !

Přihlášení