Historie

Firma JUN vznikla v roce 1992 po rozpadu komplexu POLDI KLADNO odchodem skupiny techniků - odborníků na provoz tlakových celků, plynových, zdvihacích a elektrických zařízení (vyhrazená technická zařízení podléhající zvláštnímu dozoru ČÚBP). Pro nutnost zajišťování komplexních služeb byla tato skupina doplněna řadou kvalifikovaných montážních pracovníků a projekční skupinou.

V současné době se firma zabývá dvěma základními činnostmi. Montáže kotelen, topných systémů a plynovodů. Revize vyhrazených technických zařízení: plyn, elektro, zdvihací zařízení (jeřáby), tlakové nádoby.

SOUČASNOST

činnost firmy Ing. Miroslav Jun je zaměřena především na vzájemně se prolínající obory:

  1. provádění zákonných revizí, zkoušek a odborných posudků při provozování vyhrazených technických zařízení
    (plyn, zdvih.zař-jeřáby, elektro, tlakové nádoby).
  2. montáže topných systémů a rozvodů plynů a jejich rekonstrukce.
  3. školení a poradenství v oblasti strojní revize jeřábů a zdvihacích zařízení, revize elektrických rozvodů a zařízení, revize plynových rozvodů a zařízení, revize tlakových nádob, revize kotelen, revize komínů (kouřových cest). zpracování místních provozních řádů. školení vazačů, jeřábníků, obsluhy kotelen apod.
Naše snaha sleduje zejména kompletnost dodávek od návrhu řešení, přes projekty, montáže, zaškolení až po provedení zkušebních provozů a předávek, včetně potřebné dokumentace. Základem je prvotřídní kvalita díla, která zejména v plynárenství nezná kompromisy.


KE VŠEM UVEDENÝM ČINNOSTEM VLASTNÍME PŘÍSLUŠNÁ OPRÁVNĚNÍ

A OSVĚDČENÍ !

Přihlášení