Legislativa

KATEGORIE      

ZAŘÍZENÍ   

PŘEDMĚT                       

PŘEDPIS                     

LHŮTA

elektrická

elektroinstalace                               

pravidelná revize

ČSN 33 1500

1× za 5 let

hromosvod

vizuální kontrola

ČSN EN 62305-3

1× za 2 roky

pravidelná revize

ČSN EN 62305-3

1× za 4 roky

zdvíhací

výtahy

provozní prohlídka

ČSN 27 4002

1× za 14 dní

odborná prohlídka

ČSN 27 4002

1× za 3 měsíce

odborná zkouška

ČSN 27 4002

1× za 3 roky

inspekční prohlídka

ČSN 27 4002

1× za 6 let

plynová

domovní rozvod, spotřebiče

kontrola

85/1978 Sb.

1× za rok

provozní revize

85/1978 Sb.

1× za 3 roky

plynová kotelna

kontrola

ČSN 07 0703

1× za rok

provozní revize

ČSN 07 0703

1× za 3 roky

kotelny

odborná prohlídka

91/1993 Sb.

1× za rok

spalin.cesty

kontrola

91/2010 Sb.

1× za rok

čištění

91/2010 Sb.

1× za rok

tlaková

tlakové nádoby stabilní, expanze, ohřívače

provozní revize

ČSN 69 0012

1× za rok

vnitřní revize

ČSN 69 0012

1× za 5 let

zkouška těsnosti

ČSN 69 0012

po vnitřní revizi

Přihlášení